Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Δημοτολόγια και παιδιά διαζυγίων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα,    2  -7- 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Α.Π. Φ. 131360οικ.18260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ            ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ                                                                      Δήμους της Χώρας
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 31    
Ταχ. Κώδικας : 10559
 Πληροφορίες : Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ                                                    Τηλέφωνο: 2131361320                                    ΘΕΜΑ: Δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων λόγω διαζυγίου.
           Επανερχόμεθα επί του ανωτέρω θέματος, αναφορικά με την δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων στο διαζύγιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) περί κτήσης Δημοτικότητας στο οποίο αναφέρεται ότι «αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού».
Νεότερη επικρατούσα άποψη σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι η επιμέλεια επιφορτίζει το γονέα με πρόσθετα βάρη ενώ ταυτόχρονα του παρέχει πιθανές διευκολύνσεις ή απολαβές, είναι ότι το τέκνο δύναται να εγγράφεται  στη μερίδα  του γονέα που έχει την επιμέλεια  με κανονική εγγραφή εντός  του ιδίου Δήμου. Στην περίπτωση όπου κατά την τελεσιδικία τα τέκνα έχουν καταστεί ενήλικα, παρέχεται σε αυτά η δυνατότητα με υπεύθυνη δήλωσή τους να επιλέξουν τη δημοτικότητα του γονέα που επιθυμούν.
Ύστερα από τα ανωτέρω εκτεθέντα σας γνωρίζουμε ότι παύουν να ισχύουν τα λεχθέντα επί του θέματος με προηγούμενο έγγραφό μας.                              
 Η  Διευθύντρια  Αστικής & Δημοτικής  Κατάστασης
                                                                              
                                                                                                          Εσωτ. Διανομή:                                                               Ο. Σταυροπούλου                                                                                                                                                                                     
Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου

Τμήμα Μητρώων και Ληξιαρχείων 
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/astikhs_dhmotikhs_katastashs/thesmiko_plaisio_xrhsima_eggrafa/Eggrafes_metavoles_sto_dimotologio/xrhsima_eggrafa_em/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου