Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Οι μπαμπάδες της Κυριακής, κινηματογραφικό έργο

Το έργο αυτό θα πρέπει να το δουν όλοι μαζί με τις οικογένειές τους. Κάθε διαζευγμένος μπαμπάς θα δει τον εαυτό του, καθώς ο φόβος τον κυριεύει μήπως χάσει την επαφή με τα παιδιά του: Οι δυσκολίες του 'δικαιώματος επικοινωνίας'. 
NDLR de LPLM : UN FILM A VOIR ABSOLUMENT et si possible en famille avec ses  enfants. On peut y voir les émotions  et les difficultés  inhérentes au droit  de visite et d’hébergement (…) [sortie le 25 janvier 2012]    Tout père séparé se reconnaîtra dans la peur de perdre le lien  avec ses enfants et les difficultés à se reconstruire puis à pouvoir faire à  nouveau confiance à une femme après ces épreuves.  Mais c‘est surtout au niveau  de ce que vivent les enfants que le film est captivant . Le tout est servi avec  talent tant au niveau des jeux d’acteurs que du scénario ; la charge  émotionnelle forte que déclenche ce film  est finement contre balancée par une  touche « comédie » et un happy-end . Vous pourrez donc y amener avantageusement  vos enfants ( confrontés directement ou non par la question ) ; ils pourront  ainsi s’exprimer sur ce qu’ils vivent ou un de leurs amis .   source : LPLM.fr (Association Les Papas = les Mamans) -> http://www.lplm.fr/spip/spip.php?article4032 follow on twitter : @papaegalmaman  diffusion  : http://affairesfamiliales.wordpress.com follow on twitter : @EnfantsDroits ;  google+ : https://plus.google.com/u/0/110455796350153873414
Via www.lplm.fr
http://affairesfamiliales.wordpress.com/2012/01/22/les-papas-du-dimanche-film-prevu-en-salle-le-25-janvier-2012/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου