Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Συνομιλία κόρης με μάνα-αποξενωτή

Διαβάστε την πιο κάτω συζήτηση ... Αξίζει τον κόπο ... Εγώ ένα μέλος του Cyprus Fatherhood Initiative, που υποστηρίζω ίσα δικαιώματα ανάμεσα στα δύο φύλα, μιλώ με κάποια που έχει, για τους δικούς της λόγους, αντίθετες απόψεις ... Να σε τι ανθρώπους δίνετε κηδεμονίες παιδιών κύριοι δικαστές, αποξενώνοντας παιδιά ... Χαρείτε και θαυμάστε τις απόψεις της!!! Στο τέλος, επειδή δεν έβρισκε τι άλλο να μου πει ... με απέκλεισε από τη συζήτηση ...

RECENT POSTS
Lorraine Grenier
ABUSIVE FATHERS ARE MORE LIKELY TO SEEK SOLE CUSTODY IN CHILD CUSTODY BATTLES
americanmotherspoliticalparty.org
Fathers who batter their children’s mothers use abusive power and control techniques to control the children, maintain control in Court and their Victims
Like · · Unfollow Post · Share · Yesterday at 9:27pm

3 people like this.
Rik Little This is sexist Feminist propaganda.
Yesterday at 10:23pm · Unlike · 3
Maria Elpidoforou So how about your fathers ladies? Or your sons? If they are ever in the same situation how will you react? If they want to see their kids will you accuse them of being abusive? I am a woman and I am in favor of equal rights! It's high time we stopped all these nonsense of accusing each other and manipulating the fact that we are the so called "weaker sex". It seems to me that we are the "stronger" sex and there are millions of fathers out there alienated from their kids, as well as fatherless kids. Is this how you love your kids? By making them orphans from fathers without their fathers being dead???

21 hours ago · Like · 3
Rory Loveshack Woman are more likely to abuse children then men. I don't see that on the cover.
15 hours ago · Like · 1
Katie Johnson It may be true, I know it has been in my case certainly. xx
8 hours ago · Like
Lorraine Grenier men batter women more than women batter men...
3 hours ago · Like
Lorraine Grenier Women suffer close to two thirds of the injuries, largely because men are stronger on average than women. In addition, women and men differ in the severity of their actions; women are more likely to scratch or slap their partners, and men more commonly punch or choke their partners
3 hours ago · Like
Maria Elpidoforou A friend of mine's ex was constantly beating him up ... She was saying "What are you going to do? Hit me? I will go to the police ... Do you wanna go to the police? They won't believe you ... You are a man ..." In 90% of divorce cases, custody goes to women ... If we cry in court they believe us ... Our tears can deceive anyone ... Police is in our favour ... And millions of fathers are alienated from their kids ... I was an alienated child Lorraine ... My mother alienated me from my father ... Who are we women to call ourselves the "weaker sex"? Who are we to say that we suffer? Do you know what it feels like to be a father or a child and not being able to see one another because an abusive mother used you selfishly as a pawn in her life? Give me a break ...
42 minutes ago · Like · 1
Lorraine Grenier these are extreme cases of custody...
37 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou I read a uk research a few days ago saying that 1/3 of uk children are fatherless ... Not childs of divorced parents with whom both parents can spend time with ... They are fatherless ... Completely fatherless ... I wouldn't call the 1/3 of a whole country's children an "extreme" case ...
33 minutes ago · Like · 1
Lorraine Grenier I live in Canada...not the UK
33 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou I would call it a reality ... A brutal reality ...
32 minutes ago · Like · 1
Lorraine Grenier fatherless...fatherless.....men are irresponsible...??????? yes..no??
32 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou It doesn't matter where one lives ... The situation is the same everywhere ...
32 minutes ago · Like · 1
Maria Elpidoforou NO
32 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou Irresponsible are those parents that use their kids as pawns for their own selfish reasons ...
31 minutes ago · Like · 1
Lorraine Grenier Rik Little------ This is sexist Feminist propaganda, this member says this is sexist??? what say you members??
31 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou Would you call your son or brother irresponsible Lorraine, if he was in a similar situation? Just because he is a man?
30 minutes ago · Like
Lorraine Grenier if my son or brother ignored his responsibility as a father I would not be please and he would hear from me the truth...
29 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou "Men are irresponsible" ... this is sexism Lorraine ...
29 minutes ago · Like
Lorraine Grenier Rik Little says we are being sexist by putting all the blame on men...!!
28 minutes ago · Edited · Like
Maria Elpidoforou And the truth is that "men are irresponsible"?
28 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou Isn't this a sexist generalisation Lorraine?
27 minutes ago · Like
Lorraine Grenier Rik Little how do you feel about men are irresponsible,...?
27 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou Your father? Was he irresponsible? Your grandfather?
27 minutes ago · Like
Rik Little It IS sexist feminist (NOW) propaganda put forth on the Huffington Post and all the rest of the feminized NWO Media which belies all legitamate studies on DV including the 10 million dollar Government funded Braver study. NOW statistic are manipulative bald faced lies on the matter.
27 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou I am not aware of irresponsibility genes only present in men ...
27 minutes ago · Like
Lorraine Grenier My father was loving and responsible and cared for his family and took care to feed and clothe and house and love us all.....his father taught him well.
26 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou So they weren't irresponsible ...
26 minutes ago · Like
Lorraine Grenier maybe there was not enough chlorine in the gene pool when these irresponsilbl men were conceived.....lol I agree...most men leave it all up to the mother.....
25 minutes ago · Edited · Like
Maria Elpidoforou Men are only "irresponsible" when we need to satisfy our own selfishness ... We do not make mistakes ... Only men do ... Right??? WRONG!
25 minutes ago · Like
Lorraine Grenier we all make mistakes, non of us are perfect but I have experienced more irresponsible men than women for sure I would agree.
24 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou This is no joke Lorraine ... There is something really wrong with this attitude you show right now ... I'm really sorry to say this ...
24 minutes ago · Like · 1
Lorraine Grenier Maria...I agree do you not read what I am saying......fatherless is a big problem..men run from responsibility in my experiences....Maria are you a man with a woman's FB profile..????
21 minutes ago · Edited · Like
Maria Elpidoforou Humans make mistakes Lorraine ... What you say is really sexist ...
23 minutes ago · Like · 1
Lorraine Grenier we all make mistakes, non of us are perfect
20 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou And being "irresponsible" means that a person does not acknowledge his / her responsibilities and blames ... By blaming only the other side as "irresponsible" and generalising this as a characteristic of men in general ... is this a "responsible" attitude?
19 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou Is this what your keeds really need to hear Lorraine? That their father was "irresponsible"? Would that please or do good to your children in any way?
18 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou Or does it make YOU feel good?
18 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou It's not about US ... It's about our kids Lorraine ...
17 minutes ago · Like
Lorraine Grenier I am responsible...do you believe that I am....are you..???? I was a single mom and raised two boys without a man in the house....My sons are 27 and 25 yrs now.....who is irresponsible in this equation???
17 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou And kids need both parents ...
17 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou If you said all day long to your kids that "Your father was irresponsible" I "congradulate" you for alienating your kids and making them orphans without their father being dead ...
16 minutes ago · Like
Lorraine Grenier I never spoke to poorly to my boys about there Dad....never......!!!!!
15 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou And you do this on Facebook ... a really "quiet" place ...
15 minutes ago · Like
Lorraine Grenier I do what...? I say nothing I am ashamed of....
14 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou Yes ... you are not speaking about their dad ... you are speaking generally about men ... that they are "irresponsible"
14 minutes ago · Like
Maria Elpidoforou What gender is their father? Isn't he a man?
Unable to post comment. Try Again
Write a comment...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου